Prelucrarea datelor cu caracter personal

/, Uncategorized/Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România (OAMGMAMR) Filiala Vâlcea – în calitate de operator de date cu caracter personal,  prelucreaza date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligatiilor legale ce îi revin în temeiul prevederilor OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, aprobata prin Legea nr.53/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. În scopul îndeplinirii obligatiilor legale privind controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si, respectiv, a profesiei de asistent medical, OAMGMAMR prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, data nasterii, locul nasterii, adresa de domiciliu/de corespondenta, telefon, email, date privind starea civila, cetatenia, starea de sanatate, abaterile disciplinare, locul de munca, fisa de atributii, formarea profesionala, venitul, cazierul judiciar. Datele cu caracter personal mentionate mai sus sunt destinate utilizarii de catre OAMGMAMR Filiala Vâlcea si pot fi comunicate urmatorilor destinatari: autoritatilor publice cu atributii în domeniu, autoritatilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene si altor destinatari care au legatura directa cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date. Toate persoanele care vor avea acces ulterior la datele furnizate de catre dumneavoastra semneaza contracte de confidentialitate în acest sens. Sunteti obligat(a) sa furnizati datele personale in mod corect, acestea fiind necesare în scopul determinat prin cadrul normativ în vigoare. Refuzul de a furniza datele solicitate determina imposibilitatea eliberarii documentelor necesare exercitarii profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical. Datele personale mentionate mai sus vor fi pastrate pe o perioada de timp stabilita conform legislatiei specifice arhivarii si vor fi utilizate pentru urmatoarele obligatii legale privin exercitarea profesiei: 1. Înregistrare membri în Registrul national unic al asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din România; 2. Autorizare sau, dupa caz, avizare a exercitarii profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical pe teritoriul României; 3. Atestare titluri de calificare de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical obtinute în România (certificate de conformitate); 4. Recunoastere calificari profesionale de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene; 5. Asigurare schimb de informatii, prin intermediul IMI, cu autoritatile competente ale altor state în vederea exercitarii profesiei de catre asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali; 6. Emitere card profesional european; 7. Emitere certificat de status profesional curent – atestare onorabilitate si moralitate profesionala a membrilor; 8. Autorizare exercitare temporara si ocazionala a profesiilor de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical pentru cetateni ai statelor terte; 9. Solutionare cereri si petitii; 10. Analizare cazuri de abateri de la normele de etica si deontologie profesionala si de la regulile de buna practica profesionala, în calitate de organ de jurisdictie profesionala; 11. Mecanism de alerta – informare IMI privind restrângerea sau interzicerea exercitarii profesiei; 12. Organizare examen de grad principal; 13. Avizare înfiintare cabinete individuale de practica independenta a asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali; 14. Derulare activitati de educatie medicala continua: initierea si promovarea de forme de educatie continua,; 15. Organizare si derulare programe de pregatire pentru calificarea infirmierelor; 16. Reatestarea competentei profesionale. Conform dispozitiilor Legii Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, OAMGMAMR – Filiala Vâlcea are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati. Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 Regulamentul General privind protectia datelor aveti urmatoarele drepturi: de a va retrage consimtamântul pentru prelucrarea datelor, de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc, de a solicita accesul la datele personale, rectificarea, stergerea sau restrictionarea prelucrarii acestor date, precum si dreptul la portabilitatea datelor. Pentru întrebari sau nelamuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România – Filiala Vâlcea , la urmatoarea adresa: Râmnicu Vâlcea, str. Mihai Viteazul nr. 41, bl. 7, sc. C
By |2019-01-26T18:15:01+02:00January 26th, 2019|Categories: Legislație, Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

OAMGMAMR

Filiala Vâlcea