Despre noi2022-04-12T09:34:52+02:00

OAMGMAMR Filiala Vâlcea

Contactați-ne!

DESPRE NOI

Ordinul Asistenţior Medicali Generalişti Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, este o organizație profesională naţională ce are ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical cu respectarea Codului de etică şi deontologie profesională, a normelor, dispoziţiilor şi standardelor profesionale în vigoare şi care îşi desfăşoară activitatea conform cu prevederile legale din Ordonanţa de Urgenţă nr.144 din 28 octombrie 2008.

In 1994, Colegiul Asistentilor Medicali din România a avut initiativa elaborarii unei legi a asistentilor medicali din România. C.M.R. a intocmit si prezentat Ministerului Sanatatii proiectul unei asemenea legi, iar dupa 7 ani, acesta a fost aprobat ca Legea 461/2001. In acelasi timp, titulatura organizatiei a fost modificata din Colegiul Asistentilor Medicali din România in Ordinul Asistentilor Medicali din România (OAMR). Legea nr. 461 s-a intitulat “Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România”. Inceperea negocierilor privind aderarea României la Uniunea Europeana a impus insa alinierea legislatiei românesti la cea europeana in toate domeniile de activitate, inclusiv in privinta legislatiei care reglementeaza activitatea asistentilor medicali si a moaselor din România. Aceasta cerinta a determinat modificarea Legii 461/2001, dupa norme europene. Proiectul de lege a fost elaborat in cadrul Grupului PHARE RO a fost adoptat de Parlamentul României in 30 iunie 2004 ca Legea 307/2004, privind exercitarea profesiei de asistent medical si moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România (OAMMR).

Una dintre cele mai importante reglementari prevazute in Legea 307/2004 se refera la autonomia profesiei de asistent medical si moasa. Prin Legea 307/2004 pregatirea continua a asistentilor medicali si a moaselor nu mai este o optiune personala ci “asistentii medicali si moasele sunt obligati sa efectueze cursuri de pregatire si alte forme de educatie continua creditate”. Pentru obtinerea acestor credite, OAMMR a initiat si demarat de la sfârsitul anului 2003 Programul National de Educatie Medicala Continua care reglementeaza manifestarile stiintifice pentru care se acorda credite, precum si modalitatea de creditare.

OAMMR devine organizatie “de interes public” si beneficiaza de “autonomie institutionala”. Organizatia are rolul nu doar de supraveghere a exercitarii profesiei ci si de control in cazul membrilor cu drept de libera practica, asistenti medicali si moase. Statutul OAMMR prevede in mod explicit atributiile presedintilor, vicepresedintilor, secretarilor de filiale si ale celor alesi la nivel national. Din noiembrie 2008, conform Ordonantei de Urgenta 144/2008 care abroga Legea nr. 307/2004, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România se organizeaza si functioneaza ca organizatie profesionala, cu personalitate juridica, neguvernamentala, de interes public, apolitica, fara scop patrimonial, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate autorizarea, controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practica publica autorizate.

Certificatul de membru

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

Certificatul de membru se avizează anual, în condiţiile legii, şi pe baza dovezilor privind acumularea numărului de 30 de credite de educaţie medicală continuă, conform Hotărârii Consiliul Naţional al OAMGMAMR.

Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:

  • copia legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie;

  • declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi art. 15 din OUG 144/2008;

  • certificatul de cazier judiciar;

  • certificatul de sănătate fizică şi psihică.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Avizul anual pentru exercitarea profesiei

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei este documentul care permite asistentului medical/moaşei să lucreze legal. Avizul se eliberează numai membrilor OAMGMAMR care sunt angajaţi în sistemul sanitar ca asistenţi medicali sau moaşe (voluntari sau cu contract de muncă).

Pentru primirea avizului, membrii Filialei trebuie să prezinte următoarele documente:

  • poliţa de malpraxis valabilă pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului pentru care se eliberează avizul;

  • raportul per salariat din Revisal*, datat şi ştampilat de angajator (pentru asistenţii medicali/moaşele cărora nu li se opreşte cotizaţia pe statul de plată);

  • întrunirea celor 30 credite aferente anului în curs (ultima lună de efectuare a acestora este decembrie).

Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei se depune în original la angajator şi este valabil de la data emiterii şi până la sfârşitul anului pentru care a fost emis, cu condiţia să nu fi intervenit modificări în statutul profesional al solicitantului.

Potrivit art.19 din noul Program Naţional de Educaţie Medicală Continuă, intrat în vigoare de la 1 mai 2014, „obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei. Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a cumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători”. În acelaşi articol se precizează că „din totalul de credite necesar avizării anuale, cel puţin 1/2 trebuie să fie realizate prin cursuri”.

Potrivit art. 29 al Programului Naţional EMC, „asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al OAMGMAMR li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008”.

Documente și informații utile

Adeverința de participare la concurs

Asistenţii medicali şi moaşele care vor să se înscrie la un concurs în vederea angajării trebuie să prezinte, pe lângă adeverinţa/certificatul de membru, o adeverinţă din partea filialei în care sunt înscrişi. Cererea tipizată pentru eliberarea adeverinţei se completează şi se depune la sediul filialei judeţene. În document, solicitantul trebuie să precizeze unde doreşte să se angajeze şi data la care are loc concursul. Filiala eliberează adeverinţa în maxim trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Adeverinţa este valabilă 30 de zile de la data eliberării. Nu se percepe nici o taxă pentru emiterea documentului

Suspendarea din calitatea de membru OAMGMAMR

Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pot fi scutiți de la plata cotizației pe perioada suspendării calității de membru al organizației, inclusiv în cazul concediului de maternitate. Pentru a fi scutiți de la plata cotizației, membrii organizației trebuie să solicite, în scris, suspendarea temporară din calitatea de membru al filialei județene de care aparțin, înainte ca suspendarea să intre în vigoare. Scutirea de la plata cotizației nu operează retroactiv. Pentru suspendarea din calitatea de membru OAMGMAMR Iaşi sunt necesare cererea datată şi semnată, certificatul de membru în original şi decizia de la angajator privind suspendarea relaţiilor contractuale pe perioada respectivă.

ROLUL OAMGMAMR

Rolul fundamental al OAMGMAMR este de a actiona pentru dezvoltarea profesiei de asistent medical / moasa, de a promova o noua imagine a asistentului medical / moasei în randul societatii si de a asigura calitatea serviciilor oferite de asistenti medicali / moase. In vederea realizarii acestor demersuri, elementul esential este procesul educational.

DESPRE EDUCAȚIA MEDICALĂ CONTINUĂ

Educatia Medicala Continua (EMC) consta in ansamblul activitatilor educationale planificate care au ca scop mentinerea sau dezvoltarea cunostintelor, conduitei si atitudinilor profesionale necesare asistentului medical / moasei pentru a-i desfasura eficace activitatea profesionala si, în acelasi timp, pentru dezvoltarea permanenta a performantelor individuale si cresterea reala a calitatii serviciilor medicale prestate.

DESPRE EDUCAȚIA MEDICALĂ CONTINUĂ

Educatia continua a asistentilor medicali / moaselor este o necesitate si o obligatie profesionala etica. Este o decizie personala, responsabila a fiecarui asistent medical / moasa, OAMGMAMR oferind doar cadrul organizatoric si legal pentru aceasta forma de educatie. Asistentul medical / moasa care nu se instruieste permanent, nu poate pierde calitatea de specialist, dar poate fi personal dezavantajata intr-o alta maniera (in conditiile evolutiei explozive in domeniul medical, retardul profesional se instaleaza foarte rapid si devine vizibil).

PUBLICATII CREDITATE

Publicatii creditate de OAMGMAMR pentru anul 2018:

  • Ars medica – 9 credite/abonament anual;
  • Viata Medicala – 5 credite/abonament anual;
  • Farmacist.ro – 6 credite/abonament anual.

OAMGMAMR

Filiala Vâlcea