Certificatul de membru

/, Uncategorized/Certificatul de membru

Certificatul de membru

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor documente:

1. Cerere tip către preşedintele filialei OAMGMAMR;
2. Copie xerox B.I/C.I;
3. Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) sau copie xerox după hotărârea de divorţ, dacă este schimbat numele;
4. Copii legalizate după actele de studii în specialitate;
5. Copie după adeverinţa de grad principal, dacă este cazul;
6. Cazier original de la Poliţie;
7. Certificatul de sănătate fizică şi psihică;
8. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 şi 15 din OUG 144/2008;
9. Asigurarea de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv (la sfârşitul anului în curs se prezintă pentru anul următor) art. 16. (1) din OUG 144/2008;
10. Autorizaţiile de liberă practică originale;
11. Adeverinţa de salariat care atestă vechimea în specialitate şi salariul de bază;
12. Decizia de pensionare, în cazul solicitării de a profesa după pensionare;

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Cerere eliberare Certificat de membru OAMGMAMR

Jurământul asistentului medical

By |2022-10-21T06:21:49+02:00July 31st, 2012|Categories: Legislație, Uncategorized|Tags: |0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

OAMGMAMR

Filiala Vâlcea